Waar rekening mee houden bij een oldtimerverzekering afsluiten?

Wil je graag op een bepaald moment de overstap maken van de gewone autoverzekering naar de zogenaamde oldtimerverzekering? Dan zal je daarbij al snel moeten concluderen dat er toch een aantal voorwaarden zijn die je bijzondere aandacht vereisen. Neem nu bijvoorbeeld het feit dat er vaak sprake is van een beperkt aantal kilometers die je mag afleggen met het voertuig op jaarbasis. Deze beperking maakt een oldtimer bijvoorbeeld niet bepaald geschikt voor dagelijkse verplaatsingen. Bovendien zijn er nog een aantal andere zaken ook waar je rekening mee moet houden. Om welke zaken het hierbij nu precies gaat lees je hieronder!

1.) De auto dient over een bepaalde leeftijd te beschikken

De eerste eis waar je mee zal worden geconfronteerd bij het aanvragen van een oldtimerverzekering heeft te maken met de vereiste minimumleeftijd waar het voertuig over dient te beschikken. Op dit vlak wordt meteen ook duidelijk dat veel verzekeraars hiervoor sterk uiteenlopende voorwaarden hanteren. Zo is het bij de ene verzekeraar reeds mogelijk om een auto als oldtimer te laten verzekeren vanaf de leeftijd van slechts 10 jaar. Dit is echter eerder een uitzondering. In het merendeel van de gevallen is de ondergrens voor de leeftijd dan ook gelegen op 20 à 30 jaar. In ieder geval is dit een zeer belangrijke eis waar je absoluut rekening mee zal willen en moeten houden.

2.) Er geldt een beperking op vlak van het aantal kilometers die je kan rijden

Eén van de meest vervelende voorwaarden waarmee je zal worden geconfronteerd bij het afsluiten van een oldtimerverzekering heeft dan weer te maken met de beperking die geldt op vlak van het aantal kilometers dat op jaarbasis kan worden gereden met het voertuig. Ook wat dit betreft zal je merken dat de voorwaarden bij de verschillende verzekeraars sterk uiteenlopend kunnen zijn. In ieder geval zorgt deze beperking er veelal wel voor dat een oldtimer zich niet leent om te gebruiken als daily. Eventueel zou dit wel kunnen als je kiest voor een youngtimerverzekering.

3.) Vaak geldt er een vereiste minimale taxatiewaarde

Nog een andere belangrijke voorwaarde waar je mee kan worden geconfronteerd bij het afsluiten van een oldtimerverzekering heeft te maken met een mogelijke vereiste minimale taxatiewaarde. Zoals eerder op deze pagina reeds aangehaald geldt uiteraard niet voor elk type voertuig dat ze, eenmaal een bepaalde leeftijd werd bereikt, in aanmerking komt voor het statuut van oldtimer. Om  op dit vlak een extra zekerheid in te bouwen kiezen menig aantal verzekeraars ervoor om een bepaalde taxatiewaarde te hanteren als afsluiting voorwaarde voor hun oldtimerverzekering.

Net zoals ook geldt voor het merendeel van de andere voorwaarden zoals aangehaald hier op deze pagina geldt ook voor de vereiste taxatiewaarde dat ze niet onaanzienlijke verschillen kan vertonen afhankelijk van de  verzekeraar waar je een beroep op beslist te doen.

4.) Het is mogelijk dat er een bepaald merk is vereist van auto

In principe zou in de praktijk elke “oudere” auto in aanmerking kunnen komen als oldtimer. Lang niet alle verzekeraars zijn het daar echter mee eens. Het komt dan ook in de praktijk niet zelden voor dat er in de voorwaarden bij verzekeraars wordt opgenomen dat alleen de oudere voertuigen van de wat meer exclusieve merken in aanmerking kunnen komen voor de oldtimerverzekering. Dit omdat een ouder voertuig uiteraard niet persé automatisch de noemer van oldtimer hoeft te krijgen. Eénmaal bepaalde voertuigen een specifieke leeftijd hebben bereikt is het dan ook zo dat ze zelfs helemaal geen waarde meer vertegenwoordigen. Heb jij dus met andere woorden een bepaalde auto op het oog die je graag als oldtimer wil laten verzekeren? Controleer dan zeker en vast altijd op voorhand of het merk van de auto een dergelijke verzekering afsluiten wel echt mogelijk maakt.

5.) De premies van oldtimerverzekeringen kunnen aanzienlijk verschillen

Het wordt voor het afsluiten van een oldtimerverzekering altijd aangeraden om eerst even een vergelijking uit te voeren. In een dergelijke vergelijking worden de verschillende verzekeraars opgenomen die een dergelijke verzekering in hun aanbod hebben opgenomen. Het uitvoeren van een vergelijking heeft als gevolg dat je twee vliegen in één klap slaat, namelijk:

  1. Er wordt je een goed beeld gegeven van de verschillende oldtimerverzekeringen die er zijn;
  2. Het wordt mogelijk om te achterhalen welke verzekeraar je de goedkoopste optie aanbiedt;

Let wel, het spreekt voor zich dat je, je tijdens het vergelijken van de oldtimerverzekeringen niet blind mag staren op de kosten die hiervoor in rekening worden gebracht. Controleer daarom ook altijd grondig de voorwaarden die aan de polis in kwestie zijn verbonden.

6.) Let ook goed op mogelijke andere vooropgestelde voorwaarden

De oldtimerverzekering is een verzekering die standaard in ontzettend veel verschillende uitvoeringen voorkomt. Natuurlijk maken we hierbij in eerste instantie een onderscheid tussen de drie standaard uitvoeringen, zijnde de WA-verzekering, de WA+ beperkt cascoverzekering en de WA+ volledige cascoverzekering. Dat is echter niet alles. Voor deze verzekering geldt in de praktijk dan ook dat zowat elke verzekeraar er diens eigen invulling aan durft te geven. Dit kan er bijvoorbeeld ook voor zorgen dat er een bepaalde specifieke beveiliging is vereist voor het voertuig. Daarnaast is het ook zomaar mogelijk dat je lid moet zijn van de FEHAC. Denk dus in ieder geval niet zomaar dat de voorwaarden voor deze verzekering bij elke verzekeraar dezelfde zijn. Onderling kan er namelijk zeker en vast sprake zijn van niet onaanzienlijke verschillen om rekening mee te houden.

7.) Last but not least, denk aan het geldende eigen risico

Zou je graag de premie die je moet betalen voor jouw oldtimerverzekering nog een (klein) beetje extra willen drukken? Dan zou je dat eventueel kunnen doen door het lichtjes verhogen van het zogenaamde eigen risico. Dit eigen risico dien je als verzekeringnemer zelf te betalen op het moment dat er zich een schadegeval voordoet. Het restant van de schade zal dan worden betaald door de verzekeraar. In de praktijk wordt er veelal alles in het werk gesteld om dit eigen risico zo beperkt mogelijk te houden, maar wanneer je de periodieke verzekeringspremie een klein beetje (extra) wil kunnen drukken kan het juist interessant zijn om ze iets te verhogen.