Groene aanbesteding

Een groene aanbesteding is meer dan een aanbesteding voor de jarenlange verzorging van het groen in de omgeving. Een groen aanbesteding staat ook voor een aanbesteding van een (her)inrichtingsproject van een gebied, waarbij het landschap en de natuur substantiële aandacht krijgen. Met name op dat laatste vlak heeft BTL advies veel kennis en advies in huis. Door middel van een groene aanbesteding lukt het om naast verkeersinfrastructuur en bebouwing ook een aantrekkelijke omgeving te realiseren. Het streven is een groene zone, die zowel bij de oplevering als na vele jaren gebruik zijn ecologische meerwaarde tentoonspreidt.

Groene aanbesteding betekent extra werk

Lang is het gewoonte geweest om bij de herinrichting van een gebied, vooral bij stedelijke en industriële gebieden, het groen een beetje naar de achtergrond te verdringen. Logisch, want groen betekent dat het ingewikkelder wordt om zo’n project te realiseren. Als zo’n project voltooid was kreeg men soms spijt van de zakelijke en kille uitstraling. Met een groene aanbesteding was daar veel meer mogelijk geweest. In sommige gemeenten is men niet bang om dan alsnog in te grijpen. BTL advies is er bij diverse projecten door middel van relatief eenvoudige ingrepen in geslaagd om de toegevoegde waarde van het landschap meer te benadrukken. 

Experts voor het realiseren van een groene aanbesteding

Een groene aanbesteding gaat mag nooit ten koste gaan van de wensen van de bewoners en gebruikers van het project. Die wensen zijn altijd het uitgangspunt. De experts van BTL advies zijn in staat om vanuit dat uitgangspunt met een goede groene invulling te komen. Dat gebeurt op strategisch, tactisch en uitvoerend niveau. Er wordt niet alleen gekeken naar de impact van het groen tijdens de oplevering, maar ook naar de situatie als alle beplanting na verloop van jaren volgroeid is.